Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Zvýšenie rozpočtu na stabilizáciu oblastí

zdrojov migrácie aj na ochranu vonkajších hraníc EÚ