Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Za popularitu neetablovaných strán môžu

z časti aj strany tradičné