Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

ECRIS– to je výmena informácií o páchateľoch

trestných činov v EÚ