Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Petícia v EP zo Slovenska ohľadne dvojakej

kvality potravín