Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Žiadame Európsku komisiu o nápravu

pri porušovaní práv maďarskej menšiny na používanie materinského jazyka