Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Migrácia má byť regulovaná, prenasledovaným

utečencom však musí Európa pomôcť