Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Predsavzatia Európskej komisie na najbližšie

2 roky sú hodné podpory všetkých politických skupín