Pál Csáky

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Strana maďarskej komunity

Novým zákonom Ukrajina obmedzuje používanie

menšinových jazykov