Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Nové pravidlá pre civilnú ochranu v EÚ