Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Brexit je úplne v rukách Británie