Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Dodržiavanie viery a náboženstva

v tretích krajinách