Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Pri krátení eurofondov z politických dôvodov

 nie je záruka spravodlivosti