Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Spoločné zdaňovanie manželov

 zvýhodňuje rrodiny