Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Jasná definícia rodovej rovnosti je v EP

stále problémom