Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Opatrenia EP proti terorizmu zatienil

atentát v Štrasburgu