Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

EÚ odsúhlasila s Japonskom obchodnú dohodu

i strategické partnerstvo