Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Paneurópska únia v EP – odkiaľ sme

a kam ideme?