Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Lacnejšie telefonovanie v únii aj väčšia

ochrana práv cestujúcich vlakom