Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

O dodržiavaní zásad demokracie by nemal

rozhodovať EP