Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

100 rokov ČSR si pripomenuli aj v Štrasburgu