Anna Záborská

Európska ľudová strana (kresťanskí demokrati)
Kresťanskodemokratické hnutie

Pracovné problémy žien kvôli neželanému

tehotenstvu nesmieme riešiť potratmi