Eugen Jurzyca

Európski konzervatívci a reformisti
Sloboda a Solidarita

Eugen Jurzyca

 

08-02-1958, Bratislava
Člen
IMCO   Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
DCAS   Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
Náhradník
ECON   Výbor pre hospodárske a menové veci
Nedávne činnosti


08-02-1958, Bratislava

 


Člen:

IMCO   Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

DCAS   Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

 

Náhradník:

ECON   Výbor pre hospodárske a menové veciNedávne činnosti

 

 

Parlement européen
Bât. Wiertz
05U038
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
0032 2 28 45107 
0032 2 28 49107 

Parlement européen

Bât. Wiertz05U038

60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

 

 

Tel: 0032 2 28 45107

Fax: 0032 2 28 49107 

 

Správa o stave EÚ