Lucia Ďuriš Nicholsonová

Európski konzervatívci a reformisti
Sloboda a solidarita

Lucia Ďuriš Nicholsonová

 

Predsedníčka 
EMPL  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Členka 
CPCO   Konferencia predsedov výborov 
DACP  Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 
Náhradníčka 
LIBE  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

28. november 1976, Bratislava

 

Predsedníčka:

EMPL  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

 

Členka:

CPCO   Konferencia predsedov výborov

DACP  Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

 

Náhradníčka:

LIBE  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Kontakt:

Parlement européen
Bât. Wiertz
05U041
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel 
Contact data: 
Tel.: 
0032 2 28 45381 
Fax: 
0032 2 28 49381 
Parlement européen
Bât. Wiertz 05U041
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
 Tel.: 
0032 2 28 4538
Fax: 
0032 2 28 49381 

 

Z Luciinej baretky – marec 2020